MCRª SafetyNinja x Bi-Polymer Coated Gloves, X-Large, Black, Pair

$8.92 USD

Bi-Polymer coating combines durability and softness.Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Versatile silicone material.Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Actifresh¨ treatment kills bacteria.Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Great for industry applications when maximizing dexterity and sense of touch is required.

Instock