Dixon¨ SE9038 Street Elbow, 3/8 in Nominal, MNPT x FNPT End Style, Iron

$7.12 USD

Dixon¨ Street Elbow, 90 deg Elbow Fitting/Connector, 3/8 in Nominal, MNPT x FNPT End Style, Iron

Instock